גיבוש שיטת תגמול חדשה למנהלים

20
יוני
2015
Posted by: miles  /   Category: סיפורי שינוי ארגוני   /   אין תגובות

הבעיה
הבעיה שהועלתה בפנינו, על ידי מנכ"ל החברה, היא חוסר הלימה בין רמת ניהול המנהלים לבין גובה התגמול וכן תחושה של מרמור בקרב חלק מהמנהלים, על שיטת התגמול הנוכחית, שאינה מתחשבת בפרמטרים חשובים של עשייה.
היעדים שהוצבו בפנינו:

  • שיפור התוצאות העסקיות של הרשת
  • צמצום השונות בהכנסה הכוללת של המנהלים, על בסיס נפח הפעילות הטבעית תוך מתן ביטוי גדול יותר להישגים ניהוליים.
  • פיתוח מנהלים ומיקוד בהשגת יעדי המכירות והרווחיות

פתרון
חברת מיילסטון בנתה עבור החברה שיטת תגמול חדשה לפי דרישות החברה וללא פגיעה ברמות השכר הנוכחיות לרוב המנהלים.

הנוסחה הכילה מרכיבים כמותיים כמו כמות מכירות, מכירות לפי מוצרים וכדומה, וכן מרכיבים איכותיים כמו משימות ניהוליות ותחלופת עובדים. לאחר סימולציות של חודשיים עלתה התוכנית לאוויר.

שיטת התגמול הובילה לעלייה במכירות ולתחושה של הגינות ושקיפות אצל המנהלים. השיטה הובילה לבולטות המנהלים הטובים ולזרקור על המנהלים טובים פחות.

תקשור השיטה נעשה כך שהיא התקבלה היטב אצל רוב המנהלים ולא נרשמה עזיבה ישירה כתוצאה משינוי שיטת התגמול.

לפרטים נוספים ולקבלת ממליצים נא לפנות ל – orna@milestoneltd.co.il

אין תגובות