Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Translation_Entry has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-includes/pomo/entry.php on line 14

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_Reader has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-includes/pomo/streams.php on line 12

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_FileReader has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-includes/pomo/streams.php on line 120

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_StringReader has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-includes/pomo/streams.php on line 175

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedFileReader has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-includes/pomo/streams.php on line 221

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedIntFileReader has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-includes/pomo/streams.php on line 236

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_Widget_Factory has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-includes/widgets.php on line 544

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Category_Post_List_widget has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-content/plugins/category-post-list-widget/category-post-list-widget.php on line 52

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; kgInsertMedia has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-content/plugins/video-embed-thumbnail-generator/video-embed-thumbnail-generator.php on line 4753

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; add_ckeditor_button has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-content/plugins/ckeditor-for-wordpress/plugins/nggallery/ckeditor.php on line 11
מיילסטון » טיפים בנושא תזרים מזומנים

טיפים בנושא תזרים מזומנים

20
יוני
2015
Posted by: miles  /   Category: ליווי פיננסי ממוקד   /   אין תגובות

ניהול תזרים מזומנים – יש לנהל תזרים מזומנים חזוי לטווח הקצר ולטווח הארוך. תזרים המזומנים הינו כל תנועת המזומנים בעסק, כולל תשלומים, תקבולים ומע”מ בסיווג של זמן התשלום או התקבול. ניהול תזרים המזומנים הוא בעל חשיבות מכרעת בהתנהלותו של עסק ומאפשר קבלת תמונה טובה לגבי מצבו של העסק.

דוח תזרים המזומנים – ניהול תזרים המזומנים מתבצע באמצעות דוח תזרים המזומנים המהווה כלי ניהולי באמצעותו ניתן לבצע תכנון מושכל ונכון של תזרים המזומנים ובהתאם לוודא שהעסק לא ייקלע לקשיי מימון – באמצעות תכנון עסקאות, אשראי וכדומה. דוח תזרים המזומנים כולל את כלל התקבולים והתשלומים הידועים והחזויים, לרבות תקבולים ותשלומים שמועדם עבר אך לא נפרעו או התקבלו בפועל.

יתרונות בניהול תזרים מזומנים – מאפשר לנהל מראש את מצב המזומנים למועדים מסוימים (למשל הערכות למימון ואשראי שתמנע תקלות כדוגמת אי כיבוד תשלומים ע"י הבנק); התנהלות בטוחה מול הבנק; התראה מוקדמת לגבי חריגה צפויה ממסגרת אשראי; קבלת החלטה מושכלת לגבי מסגרות אשראי נדרשות; מאפשר לבעל העסק שליטה ובקרה על תזרים המזומנים; מאפשר קביעת סדרי עדיפויות בניצול עודפי המזומנים; מספק מידע חשוב לצורך קבלת החלטות בנושאי מכירות, גביה, אשראי ספקים ולקוחות וכו´.

היחסים עם הבנק – הבנק מהווה מרכיב חשוב בניהול תזרים המזומנים של כל עסק. מומלץ לשתף את הבנקאי בתכנון התזרים מזומנים העתידי של העסק ובתוך כך להציג בפניו את נקודות החולשה והחוזקה בתזרים. כמו כן, מומלץ לתאם עם הבנקאי מראש פעולות כדוגמת מסגרות אשראי והלוואות בהתאם לתכנון תזרים המזומנים העתידי.

ניהול תשלומים – לאופן ניהול התשלומים בעסק השפעה משמעותית על תזרים המזומנים של העסק. על מנת להקל על ניהול התשלומים יש לבצע את התשלומים במועד אחד (או שניים כאשר מדובר בעסק שלו תשלומים רבים) אשר נקבע מראש ולא משתנה (למשל כל התשלומים בכל חודש יבוצעו ב-30 לחודש). הדבר מקל על ניהול תזרים המזומנים החזוי לטווח הקצר ומונע התעסקות מיותרת עם ביצוע התשלומים ועם הבנקים במהלך החודש ומרכז התעסקות זו בסמוך למועדי התשלום.

הקבלה בין תקבולים לתשלומים – יש לבצע, עד כמה שניתן, הקבלה בין התשלומים לספקים לבין התקבולים שצפויים ממימוש ומכירת הסחורה שנרכשה מאותם ספקים. הדבר מונע היווצרותם של עלויות מימון מיותרות כתוצאה מניצול אשראי בנקאי לצורך גישור על הפערים בין התשלומים לתקבולים.

קווה לטוב וצפה לרע – יש לבסס תחזיות של הכנסה על ניסיון או הערכה פסימית, כך ניתן יהיה להיערך למצב הגרוע ביותר. בשוק לא יציב ובייחוד בעולם העסקים היערכות לתסריט הגרוע ביותר אינה עניין תיאורטי אלא כלי שהוכיח עצמו – על פי הסטטיסטיקות – לא פעם.

בלתי צפוי – בתכנון תזרים המזומנים של העסק יש להגדיר סכום חודשי קבוע כתוצאה מהוצאות בלתי צפויות (בצ"מ) – סכום זה יהווה את רזרבת החירום של העסק למקרים בהם נדרש תשלום מיידי גם אם לא תוקצב מראש.

מועדי תקבולים ופירעון תשלומים – בהכנת תזרים מזומנים חזוי תמיד יש להניח שהתשלומים יפרעו במועדם ואילו התקבולים לא יתקבלו במועד. יש להיערך מראש לאפשרות זו ולהזין בהתאם את נתוני תזרים המזומנים.

על תזרים המזומנים החזוי של העסק לכלול את כל ההוצאות התזרימיות הקבועות: שכר עבודה, ריטיינרים קבועים, דמי ניהול, מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מיסים עירוניים, שכר דירה, חשמל, תקשורת, ביטוחים, פירעון הלוואות וכו'.

אין תגובות