טיפים בנושא תקציב

20
יוני
2015
Posted by: miles  /   Category: ליווי פיננסי ממוקד   /   אין תגובות

ניהול תקציב – התקציב הוא כלי משמעותי וקריטי בניהול עסק מצליח. ניהול נכון של תקציב יאפשר מעקב אחר התקדמות העסק ועמידה ביעדים. בניית תקציב נעשית לרוב על בסיס שנתי, התקציב השנתי נבנה בדרך כלל לקראת תום שנת העסקים ומתייחס לשנת העסקים הבאה. התקציב כולל בתוכו תחזיות המבוססות על הנחות ואומדנים (כדוגמת תחזית לגבי היקף מכירות), תחזיות אלו מהוות את יעדי הפעילות העסקית לשנת העסקים הבאה.

גמישות – את התקציב יש לבנות באופן שיאפשר גמישות לצורך עדכונו כתוצאה משינויים מהותיים שלא תמיד תלויים בחברה. גמישות התקציב והיכולת לעדכן את התקציב במהירות וביעילות משפרים את איכות השימוש בו.

יתרונות בניהול תקציב – כולל תהליך של תכנון והצבת יעדים לשנת העסקים הבאה ומגביר את המוטיבציה לעמידה ביעדים; מאפשר בחינה תקופתית של טיב התוצאות העסקיות ביחס ליעדים שהוצבו; מאפשר לבצע ניתוחים לגבי סטיות בין החזוי והמתוקצב, לבין התוצאות בפועל, ולבחון היכן נוצרו הסטיות, גודלן ומשמעותן; מאפשר תכנון קדימה וזמן להתארגנות מראש (למשל- בחינת השקעות / כניסה לתחומים חדשים / גיוס אשראי);

השוואה תקופתית בין התקציב לתוצאות בפועל – התקציב משמש גם ככלי בקרה ובחינה של הפעילות העסקית וזאת באמצעות ביצוע של השוואה תקופתית (בד"כ אחת לרבעון) בין התקציב (הכולל את התחזיות והיעדים שהוצבו) לבין התוצאות בפועל וניתוח הפערים. השוואה מסוג זה מאפשרת מאפשרת ניהול נכון של העסק ותגובות בזמן אמת.

זמינות נתונים – בכל עסק שמנהל חשבונות בצורה מסודרת קיימים נתוני אמת זמינים לקראת אמצע החודש (מועד הדיווח לרשויות השונות כדוגמת מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי) שיכולים לשמש בביצוע השוואה בין התקציב לתוצאות בפועל. יש לערוך את נתוני האמת בהתאם, כך שניתן יהיה להשוות אותם לנתוני התקציב.

הסקת מסקנות – יש להבין ממה נובעים הפערים בין נתוני האמת לתקציב ובמידת הצורך לעדכן את היעדים העסקיים. כמו כן, פערים הנובעים כתוצאה מתכנון שאינו עומד במציאות יובאו בחשבון בבניית התקציב לשנה העוקבת כדי להימנע מפערים אלו בשנה העוקבת.

מאת: איתי כהן, רו"ח

אין תגובות