Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Translation_Entry has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-includes/pomo/entry.php on line 14

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_Reader has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-includes/pomo/streams.php on line 12

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_FileReader has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-includes/pomo/streams.php on line 120

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_StringReader has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-includes/pomo/streams.php on line 175

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedFileReader has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-includes/pomo/streams.php on line 221

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedIntFileReader has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-includes/pomo/streams.php on line 236

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_Widget_Factory has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-includes/widgets.php on line 544

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Category_Post_List_widget has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-content/plugins/category-post-list-widget/category-post-list-widget.php on line 52

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; kgInsertMedia has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-content/plugins/video-embed-thumbnail-generator/video-embed-thumbnail-generator.php on line 4753

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; add_ckeditor_button has a deprecated constructor in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-content/plugins/ckeditor-for-wordpress/plugins/nggallery/ckeditor.php on line 11
מיילסטון » טיפים בנושא תקציב

טיפים בנושא תקציב

20
יוני
2015
Posted by: miles  /   Category: ליווי פיננסי ממוקד   /   אין תגובות

ניהול תקציב – התקציב הוא כלי משמעותי וקריטי בניהול עסק מצליח. ניהול נכון של תקציב יאפשר מעקב אחר התקדמות העסק ועמידה ביעדים. בניית תקציב נעשית לרוב על בסיס שנתי, התקציב השנתי נבנה בדרך כלל לקראת תום שנת העסקים ומתייחס לשנת העסקים הבאה. התקציב כולל בתוכו תחזיות המבוססות על הנחות ואומדנים (כדוגמת תחזית לגבי היקף מכירות), תחזיות אלו מהוות את יעדי הפעילות העסקית לשנת העסקים הבאה.

גמישות – את התקציב יש לבנות באופן שיאפשר גמישות לצורך עדכונו כתוצאה משינויים מהותיים שלא תמיד תלויים בחברה. גמישות התקציב והיכולת לעדכן את התקציב במהירות וביעילות משפרים את איכות השימוש בו.

יתרונות בניהול תקציב – כולל תהליך של תכנון והצבת יעדים לשנת העסקים הבאה ומגביר את המוטיבציה לעמידה ביעדים; מאפשר בחינה תקופתית של טיב התוצאות העסקיות ביחס ליעדים שהוצבו; מאפשר לבצע ניתוחים לגבי סטיות בין החזוי והמתוקצב, לבין התוצאות בפועל, ולבחון היכן נוצרו הסטיות, גודלן ומשמעותן; מאפשר תכנון קדימה וזמן להתארגנות מראש (למשל- בחינת השקעות / כניסה לתחומים חדשים / גיוס אשראי);

השוואה תקופתית בין התקציב לתוצאות בפועל – התקציב משמש גם ככלי בקרה ובחינה של הפעילות העסקית וזאת באמצעות ביצוע של השוואה תקופתית (בד"כ אחת לרבעון) בין התקציב (הכולל את התחזיות והיעדים שהוצבו) לבין התוצאות בפועל וניתוח הפערים. השוואה מסוג זה מאפשרת מאפשרת ניהול נכון של העסק ותגובות בזמן אמת.

זמינות נתונים – בכל עסק שמנהל חשבונות בצורה מסודרת קיימים נתוני אמת זמינים לקראת אמצע החודש (מועד הדיווח לרשויות השונות כדוגמת מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי) שיכולים לשמש בביצוע השוואה בין התקציב לתוצאות בפועל. יש לערוך את נתוני האמת בהתאם, כך שניתן יהיה להשוות אותם לנתוני התקציב.

הסקת מסקנות – יש להבין ממה נובעים הפערים בין נתוני האמת לתקציב ובמידת הצורך לעדכן את היעדים העסקיים. כמו כן, פערים הנובעים כתוצאה מתכנון שאינו עומד במציאות יובאו בחשבון בבניית התקציב לשנה העוקבת כדי להימנע מפערים אלו בשנה העוקבת.

מאת: איתי כהן, רו"ח

אין תגובות