ניהול תקציב עסקי

20
יוני
2015
Posted by: miles  /   Category: ליווי פיננסי ממוקד   /   אין תגובות

התקציב הוא כלי משמעותי וקריטי בניהול עסק מצליח. ניהול נכון של תקציב יאפשר מעקב אחר התקדמות העסק ועמידה ביעדים.

בניית תקציב עסקי נעשית לרוב על בסיס שנתי, התקציב השנתי נבנה בדרך כלל לקראת תום שנת העסקים ומתייחס לשנת העסקים הבאה. התקציב כולל בתוכו תחזיות המבוססות על הנחות ואומדנים (כדוגמת תחזית לגבי היקף מכירות), תחזיות אלו מהוות את יעדי הפעילות העסקית לשנת העסקים הבאה. את התקציב יש לבנות באופן שיאפשר גמישות לצורך עדכונו כתוצאה משינויים מהותיים שלא תמיד תלויים בחברה. גמישות התקציב והיכולת לעדכן את התקציב במהירות וביעילות משפרים את איכות השימוש בו.
התקציב משמש גם ככלי בקרה ובחינה של הפעילות העסקית וזאת באמצעות ביצוע של השוואה תקופתית בין התקציב העסקי (הכולל את התחזיות והיעדים שהוצבו) לבין התוצאות בפועל וניתוח הפערים.

מספר יתרונות בניהול תקציב:

•כולל תהליך של תכנון והצבת יעדים לשנת העסקים הבאה ומגביר את המוטיבציה לעמידה ביעדים.
•בחינת תוצאות הפעילות באופן שוטף – מאפשר בחינה תקופתית של טיב התוצאות העסקיות ביחס ליעדים שהוצבו.
•בקרת הוצאות באמצעות הצבת גבולות -היכולת לבצע ניתוחים לגבי סטיות בין החזוי והמתוקצב, לבין התוצאות בפועל, ולבחון היכן נוצרו הסטיות, גודלן ומשמעותן.
•מאפשר תכנון קדימה וזמן להתארגנות מראש (למשל- בחינת השקעות / כניסה לתחומים חדשים / גיוס אשראי).
•מאפשר לבצע סימולציות של תרחישים שונים, ולבחון את משמעותם והשפעתם על התנהלות העסק.
•הצגת תקציב שנתי בפני בנקים או נותני אשראי אחרים מקלה עליהם לעדכן את מסגרות האשראי בהתאם לצורכי הלקוח ומעידה על רצינות ההנהלה ואיכות הניהול.

הדרכה על עריכת תקציב עסקי כולל הדגמה באקסל (באמצעות camtasia studio).

מעקב אחר יעדי ההכנסות וההוצאות על בסיס תקופתי

כשם שעריכת תקציב, שנתי או רב שנתי, לעסק מהווה גורם חשוב בניהול נכון של עסק ובתהליך הצבת היעדים לפעילות העסקית, כך המעקב אחר העמידה בתקציב יאפשר ניהול נכון של העסק ותגובות בזמן אמת.

אחת לתקופה (בד"כ רבעון) יש לבצע השוואה בין נתוני האמת לבין תקציב ההוצאות וההכנסות שהוכן מראש. באמצעות השוואה זו נוכל לבצע מעקב אחר התפתחות הפעילות העסקית והדרך להשגת היעדים שהוצבו מבעוד מועד. בכל עסק שמנהל חשבונות בצורה מסודרת קיימים נתוני אמת זמינים לקראת אמצע החודש (מועד הדיווח לרשויות השונות כדוגמת מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי) שיכולים לשמש בביצוע השוואה זו. יש לערוך את נתוני האמת בהתאם, כך שניתן יהיה להשוות אותם לנתוני התקציב.

השלב הסופי של ביצוע ההשוואה התקופתית בין נתוני האמת לתקציב הוא הסקת המסקנות מתוצאות ההשוואה. יש להבין ממה נובעים הפערים בין נתוני האמת לתקציב ובמידת הצורך לעדכן את היעדים העסקיים. כמו כן, פערים הנובעים כתוצאה מתכנון שאינו עומד במציאות יובאו בחשבון בבניית התקציב לשנה העוקבת כדי להימנע מפערים אלו בשנה העוקבת

מאת: איתי כהן, רו"ח

אין תגובות