רשת קמעונאית בתנופת צמיחה

20
יוני
2015
Posted by: miles  /   Category: סיפורי שינוי ארגוני   /   אין תגובות

הבעיה
מדובר ברשת קמעונאית בבעלות שלושה שותפים. הרשת נמצאה באותה השנה בתנופת צמיחה עם גידול במספר החנויות, חדירה שיווקית מאסיבית והצלחות בקופות. יחד עם זאת, מנכ"ל הרשת הרגיש כי שיטות הניהול מיושנות וכי מוטת השליטה על החברה יורדת. כמו כן, בין השותפים נתגלעו חילוקי דעות, שהפריעו לניהול השוטף של החברה.

הפתרון
המדדים בהם נבחן התהליך היו: החדרת שיטות ניהול ארגוני מודרניות ומותאמות לרשת, עבודה טובה יותר בהנהלה הבכירה (שלושת השותפים), הכלה נכונה של תהליך הצמיחה, עלייה בפדיונות, טיוב כוח האדם ברשת, ירידה בתחלופת העובדים.

הרשת, בייעוץ ארגוני של חברת מיילסטון עמדה בכל היעדים. לאחר שנה של עבודה משותפת, הרשת כולה נוהלה לפי יעדים. הגדרות התפקיד בהנהלה הבכירה שונו ונוספו תפקידים. במהלך השנה, הצמיחה המשיכה ונוספו לרשת עוד 12 חנויות. שיטות הניהול שונו- בכל רובדי החברה. פדיונות החנויות עלו והחברה הצליחה להתגבר על קשיי הצמיחה בצורה משביעת רצון. תחלופת מנהלי החנויות נשארה, אם כי, רוב התחלופה בשנה זו נעשתה בעידוד ההנהלה, על מנת לטייב את כוח האדם ברשת.

השיטה
לאחר אבחון מעמיק, גילינו ששיטות הניהול של הארגון הקיימות אינן מתאימות עוד לרשת בגודל זה ולאור הצמיחה הצפויה. תחילת העבודה היתה עם השותפים. הוחלט על אסטרטגיה ניהולית לרשת שהתמקדה במוצרים, שיטות השיווק, תמחור, קצב צמיחה ועוד. כמו כן, הוחלט על שינוי בהגדרת התפקידים בתוך ההנהלה כאשר אחד השותפים פינה את תפקיד מנהל הרשת ובמקומו הוחלט להביא מנהל רשת שכיר.

למרות שהרשת עבדה עם תוכנות מחשב מתקדמות, גילינו כי הנתונים אינם נאספים. התחלנו לאסוף את הנתונים הנכונים ולנתח אותם יחד עם ההנהלה. לאחר גיבוש הנתונים נקבעו יעדים כמותיים לכל מחלקה ולכל חנות ברשת. שיטת קביעת היעדים וקישורם לתגמול נבנתה לאור האסטרטגיה, ולאחר פיילוטים רבים.

כל עובדי הרשת עברו הכשרות מאסיביות להטמעת שיטות הניהול המחדשות והמודרניות, על ידי חברת מיילסטון. מנהלי החנויות עברו הכשרות ניהול  ומכירות מודרניות וכל מנהל במטה החברה עבר הכשרה מותאמת לתפקידו.

הוחלט על שיטת מכירה אחידה ברשת. לאחר שהשיטה פעלה כפיילוט בכמה חנויות, והשיפור במכירות ובשירות הוכח, נערכו הדרכת מכירה לכל עובדי הרשת ונבנו כלי בקרה למכירה נכונה.

כוח האדם בחברה טויב, על ידי גיוס מנהלים חדשים, העומדים בקריטריונים החדשים שהוצבו, ובחירת מוכרים טובים יותר, תוך פרידה ממוכרים טובים פחות.

יחד עם חברת מיילסטון נבחר מנהל רשת חדש, שלאורך כל התקופה קיבל ייעוץ ניהולי מיועצי החברה. כמו כן, הונהגו ישיבות הנהלה קבועות ומסודרות וישיבות מנהלי חנויות קבועות.

התהליך ארך שנתיים, כאשר חברת מיילסטון הובילה את הרשת לתוצאות טובות תוך בניית שיטות ניהול ועבודה נכונות שעובדות עד היום, גם כאשר החברה מונה כבר מעל 50 חנויות.

לפרטים נוספים ושמות ממליצים נא לפנות ל – orna@milestoneltd.co.il

אין תגובות