העלאת מרווחים בארגון פיננסי

Posted by: miles  /   Category: סיפורי שינוי ארגוני   /   more :
Notice: Undefined variable: categories in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-content/themes/topbest/index.php on line 49
אין תגובות
20
יוני
2015

הבעיה מחלקת המכירות הציבה לעצמה יעד למכור את המוצרים הקיימים במרווחים גבוהים יותר, למרות התחרות הקשה מצד המתחרים. היעד שהוצב לחברת מיילסטון הוא עלייה של 20% ברווח. הפתרון לאחר חודשיים של עבודה אינטנסיבית, משולבת עם הנהלת הארגון, עלו המרווחים ב- 25%, ללא שינוי במוצרים ובכוח האדם וכן ללא השקעה בשיווק. העלייה במרווחים הייתה יציבה לאורך חודשים רבים. השיטה בכדי להגיע.

קרא עוד

גיבוש שיטת תגמול חדשה למנהלים

Posted by: miles  /   Category: סיפורי שינוי ארגוני   /   more :
Notice: Undefined variable: categories in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-content/themes/topbest/index.php on line 49
אין תגובות
20
יוני
2015

הבעיה הבעיה שהועלתה בפנינו, על ידי מנכ"ל החברה, היא חוסר הלימה בין רמת ניהול המנהלים לבין גובה התגמול וכן תחושה של מרמור בקרב חלק מהמנהלים, על שיטת התגמול הנוכחית, שאינה מתחשבת בפרמטרים חשובים של עשייה. היעדים שהוצבו בפנינו:

  • שיפור התוצאות העסקיות של הרשת
  • צמצום השונות בהכנסה הכוללת של המנהלים, על בסיס נפח הפעילות הטבעית תוך מתן ביטוי גדול יותר.

    קרא עוד

רשת קמעונאית בתנופת צמיחה

Posted by: miles  /   Category: סיפורי שינוי ארגוני   /   more :
Notice: Undefined variable: categories in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-content/themes/topbest/index.php on line 49
אין תגובות
20
יוני
2015

הבעיה מדובר ברשת קמעונאית בבעלות שלושה שותפים. הרשת נמצאה באותה השנה בתנופת צמיחה עם גידול במספר החנויות, חדירה שיווקית מאסיבית והצלחות בקופות. יחד עם זאת, מנכ"ל הרשת הרגיש כי שיטות הניהול מיושנות וכי מוטת השליטה על החברה יורדת. כמו כן, בין השותפים נתגלעו חילוקי דעות, שהפריעו לניהול השוטף של החברה. הפתרון המדדים בהם נבחן התהליך היו: החדרת שיטות.

קרא עוד

תחלופת עובדים במוקד שירות טלפוני

Posted by: miles  /   Category: סיפורי שינוי ארגוני   /   more :
Notice: Undefined variable: categories in /home/topisytp/dev/milestoneltdcoil/wp-content/themes/topbest/index.php on line 49
אין תגובות
19
יוני
2015

הבעיה הבעיה שהועלתה בפנינו על ידי הלקוח היא רמת התחלופה הגבוהה במוקד הטלפוני. מדובר במוקד ותיק (מעל 15 שנים) של כ - 250 עובדים (רובם צעירים בגילאי (20-25 עם רמת תחלופה שעמדה אז על 9 חודשי עבודה לעובד בממוצע. היעד שהוצב לנו היה עליה ל- 13 חודשי עבודה בממוצע, עד סוף 2008. תחילת העבודה- דצמבר 2007. תוצאה נתוני.

קרא עוד